PLUGGSTUGAN IS BACK!

Vi fortsätter med succén PLUGGSTUGA MED P6 även under våren!

Den 23 februari hade vi det första tillfället och nu fortsätter vi varannan torsdag (jämna veckor) från kl. 16.00-18.00 i B-huset!

Här har ni datum och salar för att hitta rätt:

8/3 – sal BE 026

22/3 – sal BE 026

5/4 – sal B1 132

19/4 – BE 026

3/5 – BE 016

17/5 – BE 026

?

Kom och plugga med oss för att få inspiration och motivation! P6 bjuder i samband med Göta Studentkår på mellanmål/fika varje gång. Kaffe är givet!

#thisisGU #P6pluggstuga

pluggstuganfikan