Vi fortsätter med succén PLUGGSTUGA MED P6 även under våren!

Den 23 februari hade vi det första tillfället och nu fortsätter vi varannan torsdag (jämna veckor) från kl. 16.00-18.00 i B-huset!

Här har ni datum och salar för att hitta rätt:

8/3 – sal BE 026

22/3 – sal BE 026

5/4 – sal B1 132

19/4 – BE 026

3/5 – BE 016

17/5 – BE 026

?

Kom och plugga med oss för att få inspiration och motivation! P6 bjuder i samband med Göta Studentkår på mellanmål/fika varje gång. Kaffe är givet!

#thisisGU #P6pluggstuga

pluggstuganfikan