Som utbildningsvetanskapliga sektionens äldsta förening, har Pedagogsexmästeriet sett ett och annat i sina dagar. Här kommer en sammanfattning av vår kära förenings historia. 

Ursprunget

Ursprunget till dagens P6 bildades antagligen 1981, det är iallafall det årtal vi räknar som startskottet. Då med förkortningen Ped6.
Vi känner via hörsägen till att det ännu tidigare än så funnits sexmästeriverksamhet anknuten till lärarutbildningen i Göteborg men det är ändå 1981 vi räknar som startskottet för vår verksamhet.

90-talet

I sedan länge bortglömda förråd vittnar gamla protokoll om ett livaktigt sexmästeri som bland annat ansvarade för SLUGs Lilla röda, en sångbok för studentkåren. Dessutom deltog sexmästeriet i Grupp6, dåtida samarbetsorgan för GU-sexmästerier, där bland annat en stor vårbal planerades och genomfördes varje år. Det var också på 90-talet vi fick vår köra Paddington som maskot samt att Spacestation, festresan vi anordnar för andra studenter i Sverige anordnades för första gången.

00-talet

Spacestation lades ner ’01 men återupptogs tappert ’09 och går än idag starkt framåt. Vi hade även ett samarbete med nattklubben Nefertiti med vad som kallades Hicka.

10-talet

Vår kår, SLUG, slogs ihop med flera andra kårer på Göteborgs universitet för att skapa vad som nu är Göta studentkår. Resultatet av detta blev ett tätare samarbete mellan de olika sexmästerierna med bland annat insparken. Ur detta kom även att Kårkällarn’ skapades och fick permanent alkoholtillstånd, det är här P6 och de andra föreningarna anordnar pubar varje onsdag.