Här skall vi försöka oss på att förklara vilka vi är och vad vi gör. Vi är alltså P6, en förkortning av Pedagogsexmästeriet, och vi verkar under Göta Studentkår, utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Men vad är egentligen ett sexmästeri?

Ett sexmästeri […] är inom den svenska universitets- och högskolevärlden en studentförening eller grupp med ansvar för att anordna fester åt medstudenterna. Ofta är sexmästeriet underordnat en annan studentorganisation som en studentkår, en nation eller en teknologsektion. Ordet kommer av det äldre svenska ordet sexa för fest, jfr. Svensexa.

Vi är alltså ett glatt gäng, ofta klädda i rödgröna overaller, som ser till att ordna diverse festliga sittningar, pubar och andra evenemang för våra kära medstudenter! Dessutom åker vi gärna runt i Sverige och umgås med våra sexmästeristkollegor på diverse festresor.

Ifall ni t.ex. varit med om, eller planerar att medverka på, en inspark har ni med stor sannolikhet skådat oss i våra rödgröna overaller. Om ni valt att inte vara med på insparken kommer ni med största sannolikhet stöta på oss någon gång under er studietid ändå, i korridorerna på Pedagogen, studentpuben Kårkällar’n eller i Vasa där vi gärna hänger efter avslutade möten.

Våra styrdokument: