Under terminens gång anordnar vi i P6 i samband med Göta studentkår en pluggstuga för våra medstudenter! Varannan torsdag (jämna veckor) från kl. 16:00-19:00 i B-huset har vi bokat en sal och bjuder på pluggfika. Sök på “Pluggstuga med P6!” på Facebook för att hitta rätt!

Nästa tillfälle är torsdag 7/3!

?

#thisisGU #P6pluggstuga #P6gbg #gotakar